Nelson logo
Campagne I Vief

De campagne denkFOUD van Vief vzw zet jongeren aan het denken

Bij de Vlaamse bevolking een mindshift over 'ouder worden' opwekken

Klant: Vief vzw

Activiteiten:
Logo / Concept / Copywriting / Website / Social media

Over de campagne

De beelden en opvattingen over ouderen die algemeen worden opgehangen stemmen niet overeen met de realiteit. Zo wordt er steeds vanuit eenzelfde, stereotiep kader over senioren bericht waardoor termen als ‘oud’ en ‘ouderen’ een negatieve bijklank krijgen. 

Het staat buiten kijf dat deze tendens schadelijk is voor de beeldvorming en waardering van deze leeftijdsgroep. Dit leidt zelfs tot leeftijdsdiscriminatie en heeft bovendien een negatieve invloed op het zelfbeeld en de algemene gezondheid van ouderen zelf. Het belang van een correcte beeldvorming kan niet genoeg onderstreept worden.

Wat we willen bereiken

Vief wil met zijn campagne een realistische beeldvorming met betrekking tot ouderenkwesties bewerkstelligen en de publieke opinies en zienswijzen beïnvloeden. Naast het creëren van een positieve beeldvorming trachten we tegelijk een mindshift over ‘ouder worden’ bij de Vlaamse bevolking te genereren.

Als middenveldorganisatie beoogt Vief de algemene negatieve, stereotiepe houding jegens de hedendaagse oudere generatie te veranderen en zich proactief in te zetten tegen leeftijdsdiscriminatie. We streven ernaar de huidige negatieve denkbeelden en stereotypen over 65-plussers op een correcte, feitelijke manier te counteren.

Vief Denkfoud

Wat we doen

Gedurende één jaar dragen we via een (digitale) campagne de rigide denkbeelden en stereotypen over de groep ouderen uit. We zorgen voor impact aan de hand van verschillende posters, visuals en sociale mediaberichten. Iedere maand visualiseren en publiceren we één maatschappelijk doordrongen denkfout. 

"We weerleggen de foute denkbeelden op een feitelijke, objectieve manier."

Om een realistische beeldvorming en positief imago rond ouderen te kunnen creëren en het publiek zo correct mogelijk te informeren, weerleggen we de behandelde denkbeelden op een feitelijke, objectieve manier. We richten ons in hoofdzaak tot de jongere generaties, want ook zij - als toekomstige ouderen - zijn gebaat bij een maatschappelijke, positieve houding jegens senioren.

Spreekt deze campagne je aan?

Kunnen we jou helpen met de uitwerking van een sensibiliseringscampagne?

Andere cases

Samen werken aan jouw gezondheid

Totaaloplossingen voor de cure & care-markt

Betrouwbare zorgpartner waarop je kan rekenen

Erinas NV
Grauwmeer 1/32 bus 28, 3001 Leuven
T 0497 45 60 00
wim.beernaert(at)erinas.be
BE 0458.478.913